Phương pháp sắc uống đông dược

Ấm sắc thuốc

nên chọn dùng loại đất nung hoặc đồ sứ gốm, không thể dùng nồi ấm bằng sắt hoặc kim loại để tránh xảy ra nhũng phản ứng hóa học, làm giảm tác dụng hiệu lực của thuốc.

Trước khi sắc thuốc, tốt nhất là ngâm thuốc từ 15 đến 20 phút trong nước lạnh, để cho thuốc thấm nưốc trương nở, rất có lợi cho việc phát huy tác dụng dược tính.

Lửa sắc thuốc chia làm 2 loại: văn hỏa (lửa nhỏ) và vũ hỏa (lửa to). Nói chung 2-5 phút đầu nên dùng vũ hoả (lửa to) sau đó dùng văn hỏa (lửa nhỏ) từ sắc tiếp. Trong khi sắc thuốc nên dùng đũa tre khuấy cho đều, để khỏi khê và dược liệu thu nhận nhiệt được đều.

Thòi gian sắc thuốc tùy theo từng loại thuốc mà quy định: thuốc chữa trị ngoại cảm thương phong, thòi gian sắc ngắn hơn, thuốc chữa trị các bệnh mạn tính thì sắc lâu hơn, chuẩn mực chung là 1 giờ, các vị thuốc có vỏ cứng hoặc khoáng vật cần sắc lâu hơn nữa.

may loc khong khi (25)

>> SỚI LÊN KÈO

Ngoài ra, khi sắc thuốc phải xem trong thuốc có gói bọc không, nếu có thì bỏ sắc trước hay sau; bỏ cả gói vào sắc hay nướng đi rồi hòa vào, không được xem thường, nếu không sẽ giảm hiệu quả điều trị.

>> Xem thêm: SỚI LÊN KÈO

Leave a Reply